Arbeidsmediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. Ik ben ervoor om dit proces te begeleiden.

waarom arbeidsmediation?

Werken met mensen betekent een hoop beweging. Soms ontstaan er, vanuit die dynamiek, geschillen en/of conflicten. Dit kan voor de organisatie grote gevolgen hebben (bv. juridische kosten, slechte sfeer op afdeling, negatieve energie). Maar zeker ook voor de medewerker zelf, want soms leidt dit tot uitval door ziekte. Iets wat in eerste instantie in een impasse lijkt te zijn geraakt, kan vaak met behulp van een mediator duurzaam worden opgelost.

Bij het mediationtraject worden de belangen van beide partijen in acht genomen en zal de mediator zorgen voor een veilige, betrouwbare en neutrale setting.

voordelen arbeidsmediation

  • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen.
  • Op tijd ingrijpen bespaart flinke juridische kosten.
  • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. Bij een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst.
  • Met mediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde relatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten.
  • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke mediator tot duidelijke en werkbare afspraken te komen.

Ik heb een begeleidende rol en breng iets dat vastzit in beweging.

Contact

Heb je een arbeidsconflict waar je zelf niet uitkomt? Neem dan gerust contact met mij op. Samen kijken we wat de beste aanpak is.